L. Kruik Massage

Sport- en ontspanningsmassage. Regio Haarlemermeer en Bollenstreek

  • ACE sportmassage gediplomeerd
  • Jaren van ervaring
  • Maandelijks een afspraak? 10% korting!

Sportmassage

 

Sportbeoefening gaat gepaard met lichamelijke actieiteiten. Lichamelijke activiteiten zijn een must voor ons lichaam. Inactiviteit zorgt voor aftakeling van ons lichaam. Ons lichaam is bedoeld om te bewegen. Het bewegen, dat hoeft niet persee sporten te zijn, kan voor een overbelasting van de spieren, de pezen en de gewrichten zorgen. Uit een overbelasting kan eenvoudig een blessure ontstaan.foto

 

Er kan een acute overbelasting otstaan als gevolg van een kort durende te zware belastig. Te denken valt aan te zwaar of verkeerd tillen. Tijdens werken in de tuin of klussenin huis wat men niet gewend is. Sporten zonder warming-up.

 

Zware belasting en niet getraind. Dit kan voorkomen na een sportloze periode bv na ziekte of als men na druke werkzaamheden niet aan sporten toe is gekomen en men te snel de achterstand wil inhalen of een ( te ) zware klus in de tuin of huis.

 

Zware belasting en te weinig herstel. Na een zware ( trainings ) belastig zal er herstel plaats moeten vinden. Wordt deze wet genegeerd of overtreden, dan vindt er eerder afbraak dan opbouw plaats. Met name kan dit gebeuren bij een lichamelijk zware baan.

Rust.Natuurlijk is rust goed omdat je tijdens rust de ( over ) belaste spieren niet belast. Maar ook is rust in meer algemene zin belangrijk omdat het lichaam in rusttoestand (nachtrust) juist gericht is op opbouw en herstel.

Gezond leven

Zorg voor een algemeen goede conditie van je lichaam en voor gezonde voeding, zodat herstelprocessen vlot verlopen en de juiste voedingsstoffen aanwezig zijn.

Training

Door te zorgen dat de te belasten spiergroepen goed getraind zijn, kunnen ze zwaarder worden belast. Maar is die overbelasting zelf niet de beste training? Nee dus. Wat is dan het verschil? Bij een goede training krijgt het lichaam tijdens de inspanning zodanige prikkels toegediend dat tijdens de rust- en opbouwfase de belaste onderdelen tot rust komen en extra worden versterkt voor een volgende belasting. Bij overbelasting maak je alleen maar meer kapot dan je lichaam zelf kan repareren. Er vindt tot de volgende belasting geen of onvoldoende herstel plaatst.

Ook spieren die langdurig licht worden belast kunnen er baat bij hebben om wat zwaarder te trainen, zodat hun doorbloeding wordt verbeterd en soepelheid toeneemt.

Warming-up

Spieren zijn kwetsbaarder als ze onvoorbereid een grote inspanning moeten leveren. Als je van tevoren weet dat je je spieren gaat belasten, zoals bij sporten, dan is een goede warming-up onmisbaar in de strijd Massage 3tegen blessures.

Warmte

Zorg ervoor dat de spieren warm genoeg zijn als ze zwaar worden belast. Spieren presteren maximaal bij een temperatuur van zo’n 38 graden. Dat haal je niet als je met blote benen in de kou loopt. Maar ook een koude tocht in je nek als je achter je bureau aan het werk bent, maakt je spieren ook minder belastbaar.

Rekken

Rekoefeningen houden het lichaam lenig. Daardoor kun je allerlei bewegingen gemakkelijker maken zonder meteen aan de grenzen van je spieren te zitten. En draagt rekken dus bij aan het voorkomen van overbelasting door onverwachte bewegingen. Ook bij rekken geldt dat een warme spier meer kan hebben dan een koude.

Massage

Massage helpt spieren sneller te normaliseren na inspanning door bevorderen van de afvoer van vocht en afvalstoffen en het verminderen van de spierspanning. Daardoor kunnen spieren zich gemakkelijker en sneller herstellen en voorbereiden op de volgende inspanning.
Door middel van massage kunnen ook onregelmatigheden in de spier zoals littekenweefsel, verklevingen en spierknopen soepel worden gemaakt, zodat ze minder snel het beginpunt van nieuw blessureleed zullen zijn.

Onderzoeknaar de zin van massage. Uit onderzoek is gebleken dat massage direct na een inspanning zeer doeltreffend is. De spieren worden losgemaakt. De bloedciculatie wordt sterk verbeterd, waardoor zuurstof en voeding naar de spieren wordt getranporteerd en de bloeddruk wordt verlaagd. Dit geldt zelfs ook als er niet gesport wordt.